På vores lejre er der altid flere vejledere med forskellige specialer.
Der er altid musikvejledere og ofte en dansevejleder.
Vi er også begyndt at lægge vægt på at have en børne- og ungevejleder og nogle gange sangvejledere.
Og nogle gange laver deltagerne selv interessegrupper og lærer af hinanden!

  Vejledere i 2017

Vejlederne på Fur 11', 9/7 - 20/7
Pia Nygaard, Kaj Engholm og Mette Bebe Juel
Vi har samlet et team, som repræsenterer fornyelse og tradition, ungdom og erfaring.
Pia er en fremragende pædagog, med flair for at undervise større forsamlinger. Hun er uddannet i violin på folkekonservatoriet og underviser til daglig på Kulturskolen i Skanderborg og spiller samtidigt i en del orkestre.
Kaj har spillet harmonika i mange år. Han er forspiller i folkemusiklauget Østjyderne, spiller ofte til dans og er samtidigt involveret i en del orkestre.
Mette er mangeårig furdeltager og vi har før haft stor glæde af hendes kyndige undervisning i dans.

Vejlederne på Fur 8', 21/7 - 29/7 
Elisabeth og Stefan Groot, Ole Spillemand Jensen og Francois Monnet
For os har Furlejren altid været et meget smukt billede på kulturel selvforsyning. Sangen, musikken, dansen, maden, vandet, både det, der er uden om øen og det, der kommer fra himlen, vinden, jorden, leret, lyset og ikke mindst alle de mennesker, der er tilstede og er Furlejren.
Når vi arbejder med vores sang, musik og dans, har vi et ønske om et menneskeligt fællesskab gennem musikkens og sangens og dansens stærke kunstneriske sprog.
Vi mødes og udfordrer og beriger hinanden med masser af musik, sang og dans.
Vores gode ven og kollega Francois er med os, fordi han er en troldmand, der kan forvandle mange forskellige materialer til skønne vandrende billeder, der kan spille sammen med musikken.

”Tradition er at passe og fodre ilden, ikke at tilbede asken”
Gustav Mahler

 Lidt om vejlederrollen:

Vejlederne Inspirerer til musisk udfoldelse og dans med baggrund i den dansk/nordiske spillemandstradition.

Som vejleder, står man hver dag for 2 - 3 timers undervisning, og man har dermed en både central og synlig rolle. Hvad der undervises i, er op til den enkelte vejleders interesse og vurdering af holdets muligheder.
Her ud over er det vigtigt at vejlederne deltager i lejrlivet og er til stede for andet end undervisning. En go' vejleder kan både inspirere og grine med os andre. Så plejer det hele at gå godt.

En del af lejrens charme er, at der er plads til det frie initiativ, hvor alle i lejren (ikke bare vejlederne) er med til at fylde dagene ud.
På en normal dag vil der ud over undervisning ved vejlederne være masser af buskspil, og der er mulighed for at tage ud og spille ved den lokale butik, på museet, mm.

 

  Nogle af de tidligere vejledere

Frey Klarskov, Rikke Rasmussen, Maja Kjær Jacobsen, David Boulanger, Mette Bebe, Ivan Damgaard, Jeremy Newton, Lotte Kielberg, Kenneth Krak, Jonas Kongsted, Christian Thorvaldsen, Helle Eble Cleary, Nico Welan, Tanja Welan, Jesper Vinter, Anja Præst, Ann-Mai-Britt Fjord, Mette Katrine Jensen, Kirstine Sand, Henrik Larsen, Stefan Groot, Elisabeth Groot, Bente Pindstrup, Maren Hallberg Larsen, Jørgen Dickmeiss, Bent Melvej, Gunner Friis, Helle Binderup, Grede Granerud, Jens Drewsen, Ole Kamp, Birthe Melvej, Ella Jørgensen, Julie Hebøll, Peter Uhrbrand, Hans Kann Rasmussen, Laurits Jørgensen, Dennis Mortensen, Ole Jensen, Ove Andersen, Line og Erik Hoffmann, Pia Jørgensen, Peter Karstensen, Klaus Pindstrup, Jacob Hogrebe, Margit Schmykker, Jack Jacobsen, Hanne Eriksen

 Forslag til kommende vejledere . .

. . eller ønsker om at blive vejleder mailes til Birthe Jørgensen